Bokslut / Årsredovisning

Varje år ska ett bokslut upprättas i bolaget. Det finns olika räkenskapsperioder som man kan välja när man startar sitt företag. Man kan välja att ha bokslut december, april, juni eller augusti.
Enskilda firmor kan dock bara ha kalenderår.

Sedan 1 november 2010 så kan man få slippa revisionsplikten.
För att slippa den krävs att 2 av dessa krav är uppfyllda:

-          Företaget får ha högst 3 anställda

-          Företaget får ha max 3 miljoner i omsättning

-          Balansomslutningen får inte överstiga 1,5 miljoner

Ett bokslut ska innehålla följande enligt årsredovisningslagen:

-          Förvaltningsberättelse

-          Balansräkning

-          Resultaträkning

-          Revisionsberättelse

-          Vissa tillägg (Noter)

En enskild firma med en omsättning på högt 3 miljoner får göra ett förenklat bokslut.

Vi kan hjälpa till med att upprätta bokslut, årsredovisning, revision som inte kräver revisor.
Kontakta oss redan idag för kostnadsfri behovsanalys.