Rådgivning

Skatterådgivning
Planering kring utdelning
Planering och budgetarbete kring periodiseringsfonder

Samt företagsrådgivning i samarbete med Nyföretagarcentrum i Södertälje.