Aktiebolag

Aktiebolag
Är du ensam eller ska du start ditt bolag med en kompanjon och har ett startkapital kan ett aktiebolag passa bra. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta i bolaget. Aktiebolaget minskar den personliga risken i bolaget, det man kan förlora är sitt startkapital. Aktiebolaget är en egen juridisk person som kan teckna avtal, ådra sig skulder, ha anställda och bli stämd inför domstol.

 

Ett aktiebolag måste minst ha 50 000 kr i startkapital. Arbetar du i ditt aktiebolag så är du anställd och ska varje månad rapportera in lön till skatteverket (se lönehantering).

Aktiebolaget kan välja räkenskapsår med bokslut i April, Juni, Augusti eller December. Aktiebolaget ska även ansöka om f-skatt och registrera sig för moms och arbetsgivaravgifter.

Vi kan hjälpa dig att starta upp ditt aktiebolag, ett så kallat lagerbolag. Vi hjälper också gärna till med löner, löpande bokföring och bokslut. Kontakta oss för en kostnadsfri behovsanalys.