Tjänster

Vi tillhandahåller alla tjänster inom bokföring/redovisning för små och medelstora företag.
Löpande bokföring
In och utbetalningar enligt kunds önskemål
Lönehantering
Personalhantering och framtagning av avtal samt intyg som behövs
Årsbokslut
Bokslut och årsredovisning
Bokslutsrapporter
Budgetarbete med resultat, projekt samt likviditetsbudgetar
Rådgivning
Planering kring skatter och utdelningar


Samt i samarbete med Nyföretagarcentrum i Södertälje

Rådgivning
Mentorprogram
Starta eget utbildningar
Företagsnätverk
Informationsträffar
Utbildningar